Tạo một Project với Android Studio.

– Khởi động Android Studio/ chọn Start a new Android Studio project như hình dưới đây:

android_59_1– Màn hình Create New Project sẽ hiển thị ra, nhập đúng thông tin rồi bấm Next:

android_59_2

-Application Name: Tên Ứng dụng muốn đặt

-Company Domain: Tên domain công ty, thường được dùng để kết hợp với tên Application để tạo thành Package (chú ý viết thường hết và có ít nhất 1 dấu chấm).

-Package name: Nó sẽ tự động nối ngược Company Domain với Application name.

-Project location: Là nơi lưu trữ ứng dụng.

Sau khi nhập thông tin chính xác, ta nhấn nút Next thì xuất hiện màn hình cấu hình Target Android Devices như dưới đây (Bạn hiểu nôm na là cấu hình thiết bị mục tiêu mà ứng dụng Support tốt nhất):

android_59_3Hiện nay bản API14 Android 4.0 (IceCreamSandwich) vẫn đứng đầu về số lượng thiết bị sử dụng chiếm tới hơn 90%) nên ta thường hỗ trợ tối đa (để bán được nhiều sản phẩm).

Ta có thể xổ danh sách ra để xem các API hỗ trợ (dĩ nhiên ta phải chọn API phù hợp nhất):

android_59_4– Sau khi bấm Next, màn hình tiếp theo hiển thị cho phép chọn loại Activity mặc định:

android_59_5Ta chon Blank Activity rồi bấm Next:

– Màn hình hiệu chỉnh Activity xuất hiện:

android_59_6Thường nếu bắt đầu new project, ta để mặc định không chỉnh sửa activity_main như trên rồi bấm finish.

Activity Name: Tên class Activity (java) để ta viết mã lệnh

Layout Name: Tên file XML làm giao diện cho Activity Name.

Title: Tiêu đề hiển thị khi kích hoạt Activity trên thiết bị.

Menu Resource Name: Tên file xml để tạo menu cho phần mềm.

Sau khi cấu hình xong, ta bấm Finish, Màn hình Build Gradle project hiển thị:

android_59_7– Khi build xong mặc định ta có màn hình dưới đây:

android_59_8Ở màn hình trên ta sẽ được Android Studio hướng dẫn:

– Tìm kiếm: Nhấn 2 lần phím Shift liên tục

– Để xem project: Nhấn tổ hợp phím tắt ALT+1

-Để mở 1 file : Nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl+ shift+N

-Để mở các file trước đó: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+E